Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Đường lưới trong bảng là trong suốt

Hôm nay 05 tháng 02 năm 2011 chúng ta cùng trao đổi và học tiếp nội dung
1-Làm thế nào để tất cả đường lưới trong bảng là trong suốt không nhìn thấy các đường kẻ.

+Tạo một bảng như hình 1, nhớ phải đặt con trỏ vào 1 ô trong bảng. Để làm mất đường kẻ trong bảng ấn tổ hợp phím CTRL+ALT+U, nhưng bạn vẫn thấy các dòng kẻ mờ, những dòng kẻ này gọi là đường lưới, khi in sẽ không có dòng kẻ của bảng.
+Nếu bạn muốn không nhìn thấy những dòng kẻ này bạn ấn tiếp ALT+A+G, bạn sẽ thấy bảng trong suốt không hề nhìn thấy dòng kẻ, nhưng vẫn là bảng.
+Để xuất hiện lại các đường lưới bạn ấn ALT+A+G một lần nữa.

1 nhận xét:

tôi làm theo hướng dẫn mà ko được

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites