Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Làm cho chữ nhấp nháy

Hôm nay 27 tháng 5 năm 2010 chúng ta học tiếp
1-Làm cho chữ nhấp nháy.
Khi soạn thảo văn bản đôi khi bạn cần gây chú ý cho người khác có thể có nhiều cách như cho chữ màu đỏ, chữ nghiêng, chữ đậm, chữ gạch chân v.v.... Nhưng để hấp dẫn hơn bạn có thể làm cho chữ nhấp nháy gây nên sự chú ý của bạn đọc, cách làm như sau:
+Bôi đen chữ cần làm nhấp nháy.
+Chọn nhãn 3 Text Effects (Hiệu ứng chữ)
+Chọn Blinking Background bạn sẽ thấy chữ nhấp nháy ở ô dưới.
+Bấm OK.
Chú ý: Sau khi bấm OK mã vẫn chưa thấy chữ nhấp nháy bạn phải thiết lập trong Options
-Nháy vào Tools \ Options.
-Nháy vào nhãn View
-Đánh dấu vào ô Animated Text.
-Bấm OK bạn sẽ thấy chữ có hiệu ứng nhấp nháy
Bài học tạm dừng tại đây

4 nhận xét:

Thế trong Word thì làm thế nào?

Thế trong Word 2010 thì làm thế nào?

làm sao để tạo 1 chữ nhấp nháy trong 1 dòng chữ vậy

chỉ áp dụng cho ofiec 2013 thôi còn 2010 làm thế nào ?

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites