Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Tách tên khỏi cột Họ và tên trong Excel

Bạn đọc lưu ý:
+Không hỏi sự cố máy tính bằng cách nhắn tin qua điện thoại di động.
+Tác giả nhận dạy xử lý ảnh bằng Photoshop.Dạy làm giáo án điện tử biết nói bằng chương trình Autoplay, làm Album ảnh, Video.

1-Hướng dẫn tách tên ra khỏi cột Họ và tên trong Excel.
Trong bảng tính bằng Excel bạn thường gặp những trường hợp sau:
+Họ và tên viết chung 1 cột nay muốn tách tên ra riêng 1 cột.
+Họ tên lót viết 1 cột và tên viết riêng 1 cột nay muốn hòa trộn thành 1 cột.
Trong bài viết này tôi xin trình bày cách tách tên ra khỏi cột họ và tên, cách làm như sau:
Bước 1: Tiến hành tách tên khỏi cột Họ và tên
Giả sử bạn có một bảng danh sách như dưới đây:


+Tại ô có tọa độ D4 ta nhập tên của cột phụ.
+Tại ô có tọa độ D5 nhập hàm sau:
=IF(ISERROR(FIND(" ",TRIM(B5),1)),"",RIGHT(TRIM(B5),LEN(TRIM(B5)) -FIND("#",SUBSTITUTE(TRIM(B5)," ","#",LEN(TRIM(B5))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(B5)," ",""))))))


+Sao chép công thức của ô D5 tới các ô khác trong cột D ta sẽ có kết quả tên của những người còn lại.


Bước 2: Tiến hành tách Họ và tên đệm khỏi cột Họ và tên.


+Tại ô C4 nhập Họ tên lót.
+Tại ô C5 nhập hàm =LEFT(B5,LEN(B5)-LEN(D5))


+Sao chép công thức ô C5 xuống các ô khác trong cột ta có kết quả.


Bây giờ bạn chỉ cần khép cột B lại để sử dụng cột C và D.
Chú ý: Nếu bạn muốn xóa cột B thì cột C và D sẽ báo lỗi bạn phải làm như sau:
+Bôi đen danh sách trong 2 cột C4 và D4, ấn CTRL+C để Copy
+Đặt con trỏ vào ô E4.
+Nháy vào Edit \Paste Spesial đánh dấu vào ô Values bấm OK.
+Cuối cùng xóa bỏ 3 cột B,C,D là xong.

1 nhận xét:

còn tên đệm tách sao vậy ad?

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites